نویسنده‌ها روی پردۀ سینما

نویسنده‌ها، خالق رویاهای زنده و ماندگارِ پردۀ سینما هستند و هر از چندی تصویر تلاش‌ها و زندگی‌های پرفراز و نشیب آن‌ها را می‌توان در برخی از فیلم‌ها دید. در این پست چند فیلم با موضوع زندگی نویسنده‌ها و کشمکش‌های آن‌ها، در فرآیند نوشتن و خلق آثارشان معرفی می‌شود. البته فراموش نکنید که اول کتاب هر […]

ناتمام‌های تابستان ۹۷

تابستان پرمشغله‌ای را گذراندم، با حجم زیادی ایده و موضوع برای نوشتن که مجالی برای انجامشان نبود. بسیاری در حسرت نوشته‌شدن ماندند و در نطفه خاکستر شدند، برخی به مرحلۀ تیتر رسیدند، برخی ناتمام ماندند، معدودی هم شانس کامل شدن یافتند. متعهد به ثبت ناتمام‌ها می‌مانم و تیتر برخی را می‌نویسم. از عادت‌های یک نویسنده […]

گزین‌گویه، کوتاه‌ترین فُرمِ جُستار

در پست هُنرِ از دست‌رفتۀ گزیده‌گویی و گزیده‌خوانی در معرفی فُرمِ ادبیِ گزین‌گویه گفتیم که  گزین‌گویه، گفتار یا نوشتاری است موجز و مختصر، که برای بیان یک اصل حقیقی یا موقعیت یا مشاهده، در یک قالب کوتاه و به یادماندنیِ ادبی، که هدفش تعریف یا تعیین کردن است. در پست جستار چه کم از مقاله […]

هُنرِ از دست‌رفتۀ گزیده‌گویی و گزیده‌خوانی

آن که با خون و گزین‌گویه می‌نویسد، نخواهد که نوشته‌هایش را بخوانند، بل می‌خواهد از بر داشته باشند. در کوهستان کوتاه‌ترین راه، از چکاد به چکاد است. اما بهر آن، تو را پاهایی بلند باید. گزین‌گویه‌ها می‌باید چکادها باشند و آنان که روی سخن به جانب‌شان است تنومند و بلندبالا. هوا لطیف است و پاک،‌ […]

تختِ پروکروستس: روایت‌های متناقض

The best revenge on a liar is to convince him that you believe what he said. بهترین انتقام از یک دروغ‌گو این است که او را متقاعد کنید، آن‌چه گفته است را باور کرده‌اید.   When we want to do something while unconsciously certain to fail, we seek advice so we can blame someone else […]

تختِ پرکروستس:‌ مقدمه

The person you are the most afraid to contradict is yourself. کسی که بیشتر از همه می‌ترسید با او مخالفت کنید، خودتان هستید.   An idea starts to be interesting when you get scared of taking it to its logical conclusion. یک ایده، تازه وقتی جالب می‌شود که شما از پذیرفتنش، به خاطر  پیامد منطقی […]

تختِ پروکروستس

در اساطیر یونان، پروکروستس، پسر پوزیدون‌(خدای دریا)، کسی بود که عادت داشت، مسافران خسته را به خانۀ کوچکش در آتیکا، دعوت کند و سخاوت‌مندانه از مهمان‌هایش پذیرایی کند و به آن‌ها جایی برای خوابیدن بدهد. اما او ذهنی پیچیده‌ و رازی بسیار مخوف، برای انتخاب کسانی که شایستۀ مهمان‌نوازی‌اش بودند، داشت. او می‌خواست مسافران روی تختی بخوابند […]

دریا چیز دیگری است…

از دریا گفتن و از دریا نوشتن، همه عمر، کارِ من بوده است. بیشترین کاغذهایی که سیاه کرده‌ام، از دریا و با دریا و برای دریا بوده است. این کلمۀ چهار حرفی، با طنینی به این زیبایی، استعاره‌ای برای زندگی‌ام بوده است. وصفِ همۀ حالت‌های زندگی‌ام. حتی اگر نصفه نیمه و ناتمام، خواسته‌ام دریا را […]

چطور مانند یک نویسنده کتاب بخوانیم؟

بیشتر ما می‌نویسم، چون کتاب‌های شگفت‌انگیزی خوانده‌ایم. کلمات آن‌ها، دنیاهای جدیدی به روی ما گشوده‌اند، چشم‌انداز بدیعی پیش چشم ما آورده‌اند و ایده‌های بسیار بزرگ‌تر از آن‌چه قبلا داشته‌ایم به ما بخشیده‌اند. قوۀ ادراک و تخیل ما در کنار هم رشد کرده‌اند تا بتوانیم دنیای‌ خود را تغییر دهیم و در سطحی دیگر بنویسم. ما […]

مطالعه به سبک یک نویسنده

حرفه‌ای‌ها، جور دیگری کتاب می‌خوانند. یادگیریِ روش «خواندن مانند یک نویسنده»، مهارتی مهم برای نویسنده‌های حرفه‌ای است.   نویسنده‌ها، الزاما برای درکِ یک داستان، کتاب نمی‌خوانند. آن‌ها کتاب نمی‌خوانند که بفهمند چرا یک شخصیت این‌طور یا آن‌طور عمل کرده یا نقطۀ اوج داستان کجاست. آن‌ها سعی می‌کنند بفمهند چطور این شاه‌کارها، خلق شده‌اند.   شما […]