سرندیپیتی و قوی سیاه

وقتی برای ترجمهٔ کتاب «تخت پروکرستس» نوشتهٔ «نسیم نیکلاس طالب» به دنبال واژه‌های مناسب می‌گشتم، تصمیم گرفتم کتاب «قوی سیاه» را با متن اصلی آن انطباق دهم. علی‌رغم این‌که برخی ترجمهٔ جناب محمد ابراهیم محجوب را سخت می‌خوانند، من کار ایشان را بسیار دقیق یافتم. در حین خوانشِ چندبارهٔ این کتاب دریافتم که «سرندیپیتی» در […]

تختِ پروکروستس: موضوعات مربوط به هستی‌شناسی

فصل سوم: موضوعات مربوط به هستی‌شناسی MATTERS ONTOLOGICAL   ۱. It is a very recent disease to mistake the unobserved for the nonexistent; but some are plagued with the worse disease of mistaking the unobserved for the unobservable. یک بیماری بسیار مدرن وجود دارد که «نادیدنی» را «با ناموجود» اشتباه می‌گیرند؛ اما برخی به بیماری […]

تختِ پروکروستس: روایت‌های متناقض

فصل دوم: روایت‌های متناقض COUNTER NARRATIVES   The best revenge on a liar is to convince him that you believe what he said. بهترین انتقام از یک دروغ‌گو این است که او را متقاعد کنید، آن‌چه گفته است را باور کرده‌اید.   When we want to do something while unconsciously certain to fail, we seek […]

تختِ پرکروستس:‌ مقدمه

فصل اول: مقدمه PRELUDES The person you are the most afraid to contradict is yourself. کسی که بیشتر از همه می‌ترسید با او مخالفت کنید، خودتان هستید.   An idea starts to be interesting when you get scared of taking it to its logical conclusion. یک ایده، تازه وقتی جالب می‌شود که شما از پذیرفتنش، […]

تختِ پروکروستس

در اساطیر یونان، پروکروستس، پسر پوزیدون‌(خدای دریا)، کسی بود که عادت داشت، مسافران خسته را به خانۀ کوچکش در آتیکا، دعوت کند و سخاوت‌مندانه از مهمان‌هایش پذیرایی کند و به آن‌ها جایی برای خوابیدن بدهد. اما او ذهنی پیچیده‌ و رازی بسیار مخوف، برای انتخاب کسانی که شایستۀ مهمان‌نوازی‌اش بودند، داشت. او می‌خواست مسافران روی تختی بخوابند […]