الهام‌بخش‌ترین‌ها، برای آن‌هایی که می‌نویسند

از نوشتن، نوشتن، از دل‌مشغولی‌های این روزهای من است. حتی خواندن، دیدن و شنیدن از نوشتن، هم برایم شیرین است. من نویسنده نیستم، اما نوشتن و نویسندگان را دوست دارم. آن‌هایی که جسارت نوشتن دارند و ریسک نوشتن را می‌پذیرند، برایم قابل احترام و ستایشند.    این ده سخنرانی تد را برای خودم و شما […]