چطور یک دزد شرافتمند و نجیب باشیم؟

در پست تا می‌توانید تقلید کنید!  گفتیم که برای خلق کردن چاره‌ای غیر از تقلید و استفاده از ایده‌های دیگران نیست، حداقل برای شروع کار. اینجا با شیوه‌ها و مراحل کار آشنا می‌شویم. به اذعان دیوید بووی و بسیاری دیگر ( هرچند اعتراف هم نکنند!) «تنها هنری که برای همیشه خواهم آموخت، چیزی است که بتوانم […]

تا می‌توانید تقلید کنید!

قبلا هم درباره اصالت و اصیل بودن نوشته‌ام. چندی است دریافته‌ام که تصور من از اصالت چقدر واهی و غیر واقعی بوده است. این موضوع را بعد از مدت‌ها درگیری با مفهوم اصالت، تازه فهمیده‌ام. از همه جذاب‌تر همزمانی عجیب این دریافتِ تازۀ من، با آشنایی کتابی عجیب‌تر است. کتاب «هنرمندانه بقاپید» اثر آستین کلئون […]