اشتباه می‌کنید که اشتباه نمی‌کنید!

اشتباه‌کردن، بخشی اجتناب‌ناپذیر از فرآیند رشد و توسعۀ فردی است. از اشتباه کردن می‌ترسیم و نتیجه‌اش این می‌شود که شانس‌های زیادی را از دست می‌دهیم، ریسک نمی‌کنیم و چیزهای جدید را امتحان نمی‌کنیم و همه این‌ها شانس ما را برای موفق بودن محدود می‌کند.     در حال به‌روز کردن برخی از مفاهیمی هستم که […]