جُستار چه کم از مقاله دارد؟

به دنبال یافتن تعریفی از فرم ادبی «جستار» که به‌تازگی با آن آشنا شده‌ام، و تفاوت آن با مقاله بودم. پس از چندی جستجو به تعاریف متعددی از آن برخوردم که آن‌ها را این‌جا می‌آورم تا برای خودم و شما بماند.    پیش‌گفتار کتاب این هم مثالی دیگر  اثر دیوید فاستر والاس، جستار را این‌گونه […]