نیلوفرِ آبی و اسطوره‌هایش

روییده در لجن، اما زیبا و مقدس… نیلوفرِ آبی یا لوتوس، با سه عنصر آب، باد و خاک گره خورده است. انگار آمده تا به ما بگوید که شرایطِ بدِ زندگی، بهانه‌ی خوبی برای بد بودن نیست!     نیلوفر گلى است بسیار چشم‌نواز و نادر که در محیط آبی رشد مى‌کند، به صورتى‌که ریشه […]