لغت‌نامه‌ای برای عاشقان کتاب و کلمه

چندی است در وادی کلمات سرگردانم و این پرسه‌‌نشینی با خود واژه‌هایی ناب و دل‌نشین به همراه دارد. این بار شما را به جرعه‌ای از این جامِ لبریز از کلمه و کلام میهمان می‌کنم در فضایی خیال‌انگیز از واژه‌ها، نوشتن و کتاب. به پابوسی کلماتی می‌روم که مرزهای جهانِ اندیشهٔ مرا اندکی جابه‌جا می‌کنند، چرا […]

نوشتن، سبکی برای زندگی

نوشتن کار نیست، کیفیت است! کیفیتی که زندگی‌ات را می‌سازد. نوشتن سبکی از زندگی است که هر لحظه‌اش زایشی دوباره است. یا خلق می‌کنی یا خلق می‌شوی. با نوشتن، تو هست می‌شوی. زندگی با نوشتن از پستی به هستی کوچ می‌کند. زندگی با نوشتن ماناست و بی‌نوشتن، میرا! نوشتن همان خلق است،‌ آفرینشی که تو در آن […]