اشتباه می‌کنید که اشتباه نمی‌کنید!

اشتباه‌کردن، بخشی اجتناب‌ناپذیر از فرآیند رشد و توسعۀ فردی است. از اشتباه کردن می‌ترسیم و نتیجه‌اش این می‌شود که شانس‌های زیادی را از دست می‌دهیم، ریسک نمی‌کنیم و چیزهای جدید را امتحان نمی‌کنیم و همه این‌ها شانس ما را برای موفق بودن محدود می‌کند.     در حال به‌روز کردن برخی از مفاهیمی هستم که […]

دانستن کافی نیست!

دانستن کافی نیست، تو را عمل باید! حکایت علم و عمل درس فاسی را از دوره راهنمایی اغلب به خاطر داریم. اما حکایت من و این درس، حکایت دیگری است. یادم هست به این درس که رسیدیم دلم ریخت. نمی‌دانم چه حسی بود که در خاطرم ماند و به یکی از ترس‌های بزرگ زندگی‌ام تبدیل […]