ارزشمندترین مهارت نویسندگی

مهم نیست چه می‌نویسید ـ داستانی‌، غیر داستانی یا هر دو ـ احتمالا درباهٔ‌ وقفهٔ نویسندگی، اهمال‌کاری و کمال‌گرایی ـ همان اهریمن‌هایی که هنگام نوشتن به سراغ نویسنده‌ها می‌آیند ـ یا دربارهٔ تکنیک‌های بهتر نوشتن زیاد خوانده و شنیده‌اید. اما فکر می‌کنید باارزش‌ترین مهارتی که یک نویسنده باید داشته باشد کدام است؟ نمی‌خواهم شما در […]

چرا از کتاب خواندنم بهرۀ کافی نمی‌برم؟

کتاب کوچکی خریدم که چند جمله از آن هنوز شروع نشده، بدجور مرا گرفتار خودش کرده است. کتاب هنرمندانه بقاپید آستین کلئون . یکی از سر فصل‌ها این بود: اگر کتابی که به دنبالش هستی وجود ندارد، خودت آن را بنویس. چند وقتی است که با خودم فکرمی کنم: چرا این همه کتاب خواندن من […]