خودنویسندگی

هدف شما از کاری که انجام می‌دهید، چیست؟ آن‌چه شما را شب تا دیر وقت بیدار نگه می‌دارد یا صبح زود شما را از رخت‌خواب جدا می‌کند، چیست؟ جایی که شاد هستید، کجاست؟ چه چیزی میان شما و رویای‌تان فاصله انداخته است؟ این‌ها سوالات سختی هستند. محققین معتقدند که نوشتنِ پاسخ این سوالات می‌تواند شگفت‌انگیز […]