مدیریتِ رنج‌ها و لذت‌ها

زندگی صحنۀ یکتایِ هنرمندیِ ماست! زندگی صحنۀ هنرِ‌ مدیریتِ ماست. ما دائما در حال مدیریت هستیم. مدیریت انتخاب‌ها و تصمیم‌ها، مدیریت هزینه‌ها و درآمدها، مدیریت ترس‌ها و تردیدها، مدیریت رنج‌ها و لذت‌ها.   «ما برای رنج کشیدن آفریده شده‌ایم، ولی به دنبال لذت بردن می‌گردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن، لذت بردن از […]