سرندیپیتی و قوی سیاه

وقتی برای ترجمهٔ کتاب «تخت پروکرستس» نوشتهٔ «نسیم نیکلاس طالب» به دنبال واژه‌های مناسب می‌گشتم، تصمیم گرفتم کتاب «قوی سیاه» را با متن اصلی آن انطباق دهم. علی‌رغم این‌که برخی ترجمهٔ جناب محمد ابراهیم محجوب را سخت می‌خوانند، من کار ایشان را بسیار دقیق یافتم. در حین خوانشِ چندبارهٔ این کتاب دریافتم که «سرندیپیتی» در […]

مهندسی سرندیپیتی

مهندسی سرندیپیتی

برخلاف شانس، سرندیپیتی می‌تواند مهندسی شود. آن‌چه سرندیپیتی را از شانس متمایز می‌کند این است که سرندیپیتی می‌تواند مهندسی شود، طراحی شود، پرورش یابد و هنگامی که از آن مراقبت شود می‌تواند به دنبال ما بگردد. می‌تواند برای خودش زندگی کند. سرندیپیتی هنگامی رخ می‌دهد که ارتباط میان چیزها و پدیده‌ها منجر به چیز مثبتی […]

سرندیپیتی

سرندیپیتی این واژهٔ ناب و دوست‌داشتنی! وقتی دربارهٔ پست بهترین فیلم‌ها دربارهٔ کتاب‌ها جستجو می‌کردم به فیلمی با عنوان سرندیپیتی برخوردم. فیلم را قبلا دیده بودم اما شاید چون معنای این کلمه را نمی‌دانستم این‌قدر توجه‌ام را جلب نکرده بود. هنوز از لطافت معنایی این واژه سرشارم و در هوای این واژه نفس می‌کشم، به […]