بیش‌تر از داستان

متا داستان چیزی فراتر‌ از داستان برای گفتن دارد. همه داستان‌های این دنیا مثل هم نیستند و نقشی یکسان در زندگی ما ندارند. برعکس برخی از داستان‌ها از سطحی بالاتر به زندگی و دنیای ما نگاه می‌کنند. اگر هر داستان و قصه را قطعه‌ای از پازلی ببینیم که به تنهایی، گوشه‌ای از این دنیا را […]