چرا باید رمان بخوانیم؟

خواندن رمان، زیستن به نوعی دیگر را برای هر یک از ما ممکن می‌سازد. هر رمان، دریچه‌ای نو به جهانی می‌گشاید که ممکن است ما حتی از وجودش یا حتی از خیالش هم آگاه نباشیم. دوست‌داران ادبیات می‌گویند که برگ‌های یک کتاب جایی دوست‌داشتنی برای ماندن است و سفری که رمان ما را به آن […]