زدم این تیتر و گذشت اختر و کار آخر شد!

تیتر بزنید و منتظر بمانید! تا چند روز آینده صفحۀ شما پر خواهد شد! مطمئن باشید!   می‌خواهم از تجربه‌ای بنویسم که به کامِ منِ تازه رسیدۀ قلم به دست گرفته، بسیار شیرین آمد. گاهی ایده‌ها می‌آیند و با خود فقط عنوانی به همراه می‌آورند. من هم می‌نشینم به تماشا. انگار که به شکار آمده‌ام، […]